Thánh Lễ Trực Tuyến | 19/02/2022 | Lễ Thành Hôn Giuse Tịnh & Maria Tuyền

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến – Lễ Thành Hôn của anh Giuse Võ Thanh Tịnh và chị Maria Nguyễn Thị Thanh Tuyền vào lúc 08:00 Thứ Bảy ngày 19/02/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Hieronimo Nguyễn Phi Hùng chủ tế.

Chị Maria Tuyền là Đoàn Trưởng Ca Đoàn Teresa, đã phục vụ Giáo Xứ từ những ngày còn thơ bé với rất nhiều năm hát Thánh Ca ca tụng Chúa. Xin Chúa chúc phúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân trên hạnh phúc của anh chị.

Ban truyền thông Cao Xá