Thánh lễ tạ ơn – Mừng 2 tân Linh Mục, 9:30 thứ bảy 19/02/2022

Chuyện xưa nay hiếm gặp trong Giáo Hội Việt Nam: 02 anh em ruột thụ phong Linh mục và tạ ơn Chúa trong cùng 01 ngày duy nhất.

Giáo xứ Cao Xá tuy ở vùng biên giới xa xôi, nhưng đức tin vẫn đang triển nở cách tốt đẹp, và hoa trái của nơi đức tin vững mạnh đã trổ sinh rất nhiều hoa trái dâng lên Chúa, các người con làng Cao đang tích cực học tập và tu đức, mong được phát triển đức tin không chỉ trong lãnh thổ Việt Nam, mà đã vươn ra toàn thế giới, với những linh mục, tu sĩ nam nữ đang phục vụ ở rất nhiều nơi trên các quốc gia khác nhau.

02 người con ưu tú của Giáo Xứ: Gioan Bt. Nguyễn Duy Tân, SDB. và Gioan Bt. Nguyễn Tấn Phát, Sch. P. đã có rất nhiều nỗ lực học tập để hôm nay, về tại quê hương để dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành vì đã chọn 02 cha lên hàng Linh mục, phục vụ suốt cuộc đời cho công việc truyền giáo cho Chúa.

Thánh lễ tạ ơn vào lúc 09:30 Thứ Bảy 19/02/2022 là lời tạ ơn chân thành và đơn sơ nhất của 02 cha, như một lời cảm ơn đến cộng đoàn đã yêu thương và luôn cầu nguyện cho 02 cha trên bước đường tu đức.

Thánh lễ tạ ơn - Mừng 2 tân Linh Mục

Thánh Lễ sẽ được trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến: YouTube, Facebook và Website của Giáo Xứ Cao Xá.

Ban Truyền Thông Cao Xá.