Thánh Lễ Trực Tuyến | 29/05/2022 | Lễ Chúa Thăng Thiên

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật VII Phục Sinh – Lễ Chúa Thăng Thiên vào lúc 17:30 ngày 29/05/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.