Thánh Lễ Trực Tuyến | 29/03/2022 | Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay vào lúc 17:30 ngày 29/03/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.