Thánh Lễ Trực Tuyến | 28/05/2022 | Lễ Mãn Tang Cha Cố Đaminh Phan Đức Đổng

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Đồng Tế – Mãn Tang 3 Năm Cha Cố Đaminh Phan Đức Đổng vào lúc 04:30 Thứ Bảy ngày 28/05/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Linh mục AnTôn Nguyễn Thành Chương, OP. chủ tế.