Thánh Lễ Trực Tuyến | 26/12/2022 | Lễ Tang Cháu Giuse Ngô Xuân Bách

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến An Táng Cháu Giuse Ngô Xuân Bách vào lúc 05:00 Thứ Hai ngày 26/12/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Lm. Giuse Phạm Hưng Vĩnh, OP. chủ tế.