Thánh Lễ Trực Tuyến | 24/12/2022 | Diễn Nguyện – Đại Lễ Giáng Sinh

Mời cộng đoàn cùng tham dự Buổi Diễn Nguyện Mừng Chúa Giáng Sinh vào lúc 19:30 & Thánh Lễ Trực tuyến Giáng Sinh lúc 21:00 ngày 24/12/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Linh mục JB. Nguyễn Tuấn Dũng, OP. chủ tế.