Thánh Lễ Trực Tuyến | 23/06/2022 | Lễ Trọng – Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Lễ Trọng – Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả vào lúc 17:30 ngày 23/06/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.