Thánh Lễ Trực Tuyến | 22/05/2022 | Chúa Nhật VI Phục Sinh

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật VI Phục Sinh vào lúc 17:30 ngày 22/05/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.