Thánh Lễ Trực Tuyến | 21/11/2022 | Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn Ông Bà Cha Mẹ

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn Ông Bà Cha Mẹ vào lúc 17:30 Thứ Hai ngày 21/11/2022 tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Cao Xá- Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.