Thánh Lễ Trực Tuyến | 21/06/2022 | Thứ Ba Tuần XII Thường Niên

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Ba Tuần XII Thường Niên vào lúc 17:30 ngày 21/06/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.