Thánh Lễ Trực Tuyến | 20/06/2022 | Thứ Hai Tuần XII Thường Niên

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Hai Tuần XII Thường Niên vào lúc 17:30 ngày 20/06/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.