Thánh Lễ Trực Tuyến | 20/05/2022 | Lễ Lòng Thương Xót – Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Kính Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 15:00 Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh ngày 20/05/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. hướng dẫn.