Thánh Lễ Trực Tuyến | 20/02/2022 | Chiều Chúa Nhật VII Thường Niên C

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Chiều Chúa Nhật VII Thường Niên C vào lúc 17:30 ngày 20/02/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.