Thánh Lễ Trực Tuyến | 19/05/2022 | Thứ Năm Tuần V Phục Sinh

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Năm Tuần V Phục Sinh vào lúc 17:30 ngày 19/05/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.