Thánh Lễ Trực Tuyến | 19/03/2022 | Lễ Tạ Ơn Và Làm Phép Đất Nhà Giáo Lý Thánh Vinh Sơn Liêm

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Tạ Ơn Và Làm Phép Đất Nhà Giáo Lý Thánh Vinh Sơn Liêm vào lúc 09:00 ngày 19/03/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Cha Giám Tỉnh – Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam Tôma Aquino Nguyễn Trường Tam, OP. chủ tế.