Thánh Lễ Trực Tuyến | 18/06/2022 | Thứ Bảy – Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Bảy – Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô vào lúc 17:30 ngày 18/06/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.