Thánh Lễ Trực Tuyến | 18/04/2022 | Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Hai Bát Nhật Phục Sinh – Cầu Nguyện Cho Các Linh Hồn vào lúc 17:30 ngày 18/04/2022 tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.