Thánh Lễ Trực Tuyến | 17/04/2022 | Chiều Chúa Nhật Phục Sinh

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Chiều Chúa Nhật Phục Sinh vào lúc 17:30 ngày 17/04/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.