Thánh Lễ Trực Tuyến | 15/05/2022 | Chúa Nhật V Phục Sinh

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật V Phục Sinh vào lúc 17:30 ngày 15/05/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.