Thánh Lễ Trực Tuyến | 15/04/2022 | Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá – Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Đức Chúa Giêsu vào lúc 17:00 ngày 15/04/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.