Thánh Lễ Trực Tuyến | 14/04/2022 | Thánh Lễ Tiệc Ly & Tôn Vinh Thánh Thể

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Năm Tuần Thánh – Thánh Lễ Tiệc Ly vào lúc 17:30 ngày 14/04/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.