Thánh Lễ Trực Tuyến | 13/06/2022 | Thứ Hai Tuần XI Thường Niên

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Hai Tuần XI Thường Niên vào lúc 17:30 ngày 13/06/2022 thứ Hai tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.