Thánh Lễ Trực Tuyến | 13/05/2022 | Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Kính Lòng Chúa Thương Xót – Kỷ Niệm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima vào lúc 15:00 Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh ngày 13/05/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.