Thánh Lễ Trực Tuyến | 12/05/2022 | Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh – Kỷ Niệm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima – Bổn Mạng Nhóm Đọc Kinh Fatima vào lúc 17:30 ngày 12/05/2022 tại Quảng Trường Đức Mẹ ban Ơn – Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Giuse Hà Đình Tuấn, OP. chủ tế.