Thánh Lễ Trực Tuyến | 12/03/2022 | Lễ Thành Hôn Martino Trị & Maria Quý

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến – Lễ Thành Hôn của anh Martino Nguyễn Minh Trị và chị Maria Nguyễn Thị Mỹ Quý vào lúc 08:00 Thứ Bảy ngày 12/03/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.