Thánh Lễ Trực Tuyến | 11/05/2022 | Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh vào lúc 17:30 ngày 11/05/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Giuse Hà Đình Tuấn, OP. chủ tế.