Thánh Lễ Trực Tuyến | 11/03/2022 | Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Kính Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 15:00 Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay ngày 11/03/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.

https://www.youtube.com/watch?v=WlanohkDWOc