Thánh Lễ Trực Tuyến | 11/02/2022 | Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 15:00 Thứ Sáu ngày 11/02/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.