Thánh Lễ Trực Tuyến | 10/05/2022 | Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh vào lúc 17:30 ngày 10/05/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.