Thánh Lễ Trực Tuyến | 10/04/2022 | Sáng Chúa Nhật Lễ Lá

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Sáng Chúa Nhật Lễ Lá vào lúc 04:30 ngày 10/04/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.