Thánh Lễ Trực Tuyến | 08/05/2022 | Chúa Nhật IV Phục Sinh – Chúa Chiên Lành

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Chúa Nhật IV Phục Sinh – Chúa Chiên Lành vào lúc 17:30 ngày 08/05/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.