Thánh Lễ Trực Tuyến | 08/02/2022 | Thứ Ba Tuần V Thường Niên

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Thứ Ba Tuần V Thường Niên vào lúc 17:30 ngày 08/02/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.