Thánh Lễ Trực Tuyến | 07/03/2022 | Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn Tại Nghĩa Trang Cao Xá

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Hai Tuần I Mùa Chay – Cầu Cho Các Linh Hồn vào lúc 17:30 ngày 07/03/2022 tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.