Thánh Lễ Trực Tuyến | 06/02/2022 | Lễ Chiều Chúa Nhật V Thường Niên C

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Thứ Hai Tuần V Thường Niên vào lúc 17:30 ngày 06/02/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do Lm. Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.