Thánh Lễ Trực Tuyến | 04/05/2022 | Thứ Tư Tuần III Phục Sinh

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Tư Tuần III Phục Sinh vào lúc 17:30 ngày 04/05/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.