Thánh Lễ Trực Tuyến | 02/06/2022 | Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh vào lúc 17:30 ngày 02/06/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.