Thánh Lễ Trực Tuyến | 02/05/2022 | Thánh Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Cầu Cho Các Linh Hồn vào lúc 17:30 Thứ Hai Đầu Tháng ngày 02/05/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.