Thánh Lễ Trực Tuyến | 02/03/2022 | Sáng Thứ Tư Lễ Tro

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Sáng Thứ Tư – Lễ Tro vào lúc 04:30 ngày 02/03/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.