Thánh Lễ Trực Tuyến | 01/06/2022 | Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ trực Tuyến Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh vào lúc 17:30 ngày 01/06/2022 tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.