Thánh Lễ Trực Tuyến | 01/05/2022 | Khai Mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ

Mời cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Trực Tuyến Khai Mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ vào lúc 17:30 Chúa Nhật ngày 01/05/2022 tại Quảng Trường Đức Mẹ Ban Ơn – Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường do linh mục Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng, OP. chủ tế.