Nhật Ký #09 | 02/06/2022 | Nhật Ký 12 – 16: Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi – Maria Faustina

Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót Nơi Linh Hồn Tôi của thánh nữ Maria Faustina – Số 09: Nhật Ký 12 đến 16 được phát vào Thứ Năm ngày 02/06/2022 với sự diễn đọc của chị Maria Nguyễn Thị Mộng Tuyền tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường.