Nhật Ký #08 | 01/06/2022 | Nhật Ký Từ Số 07 Đến Số 11

Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót Nơi Linh Hồn Tôi của thánh nữ Maria Faustina – Số 08: Nhật Ký 7 đến 11 được phát vào Thứ Tư ngày 01/06/2022 với sự diễn đọc của chị Maria Nguyễn Thị Mộng Tuyền tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường.

Nhật ký