Nhật Ký #07 | 31/05/2022 | Nhật Ký 1 – 6: Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi

Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót Nơi Linh Hồn Tôi của thánh nữ Maria Faustina – Số 07: Nhật Ký 1 đến 6 được phát vào Thứ Ba ngày 31/05/2022 với sự diễn đọc của chị Maria Nguyễn Thị Mộng Tuyền tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường.