Nhật Ký #06 | 30/05/2022 | Toàn Bộ Phần Dẫn Nhập Nhật Ký Lòng Thương Xót

Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót Nơi Linh Hồn Tôi của thánh nữ Maria Faustina – Số 06: Toàn Bộ Phần Dẫn Nhập vào Nhật Ký được phát vào Thứ Hai ngày 30/05/2022 với sự diễn đọc của chị Maria Nguyễn Thị Mộng Tuyền tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường.