Nhật Ký #052 | 16/07/2022 | Từ Số 151 Đến Số 155

Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót Nơi Linh Hồn Tôi của thánh nữ Maria Faustina – Số 052: Nhật Ký Từ Số 151 Đến Số 155 được phát vào 16:00 Thứ Bảy 16/07/2022 với sự diễn đọc của chị Maria Nguyễn Thị Mộng Tuyền tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường.