Nhật Ký #051 | 15/07/2022 | Tổng Hợp Nhật Ký Từ Số 121 Đến Số 150

Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót Nơi Linh Hồn Tôi của thánh nữ Maria Faustina – Số 051: Tổng Hợp Nhật Ký Từ Số 121 Đến Số 150 được phát vào 16:00 Thứ Sáu 15/07/2022 với sự diễn đọc của chị Maria Nguyễn Thị Mộng Tuyền tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường.