Nhật Ký #05 | 29/05/2022 | Truyền Bá Việc Tôn Sùng Lòng Thương Xót

Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót Nơi Linh Hồn Tôi của thánh nữ Maria Faustina – Số 05: Truyền Bá Việc Tôn Sùng Lòng Thương Xót Chúa và Kết Thúc Phần Dẫn Nhập vào Chúa Nhật ngày 29/05/2022 với sự diễn đọc của chị Maria Nguyễn Thị Mộng Tuyền tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường.