Nhật Ký #04 | 28/05/2022 | Chuỗi Kinh & Giờ Kính Lòng Chúa Thương Xót

Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót Nơi Linh Hồn Tôi của thánh nữ Maria Faustina – Số 04: Chuỗi Kinh và Giờ Kính Lòng Chúa Thương Xót vào Thứ Bảy ngày 28/05/2022 với sự diễn đọc của chị Maria Nguyễn Thị Mộng Tuyền tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường.