Nhật Ký #018 | 11/06/2022 | Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Từ Số 45 Đến Số 50

Nhật Ký Lòng Chúa Thương Xót Nơi Linh Hồn Tôi của thánh nữ Maria Faustina – Số 018: Nhật Ký 45 đến 50 được phát vào 16:00 Thứ Bảy ngày 11/06/2022 với sự diễn đọc của chị Maria Nguyễn Thị Mộng Tuyền tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cao Xá – Giáo Hạt Tây Ninh – Giáo Phận Phú Cường.